Fiets Leaseplan

Rijd je momenteel op een fiets van de zaak en gebruik je hem daarnaast voor privédoeleinden, zoals het doen van boodschappen of het ophalen van je kroost? Dan moet je bijhouden hoeveel privékilometers je met je tweewieler hebt afgelegd. Veel onnodig gedoe als je het ons vraagt. Maar daar komt met ingang van 2020 een einde aan. Er komt voor de fiets, net als voor de auto, een vaste bijtelling voor privégebruik.

De jaarlijkse bijtelling bedraagt 7% van de adviesprijs − de oorspronkelijke nieuwwaarde − van de fiets. Deze bijtelling wordt bij je salaris opgeteld. Een voorbeeld: je jaarinkomen is bruto € 30.000,00 en je werkgever stelt je een fiets ter waarde van € 2.000,00 ter beschikking. De bijtelling hiervoor is 7% van € 2.000,00, oftewel € 140,00 per jaar. Je betaalt dan voor de fiets op jaarbasis slechts
ca. € 60,00 euro aan belasting. Dat is ca. € 5,00 per maand. En dat is een stuk goedkoper dan een abonnementje bij je lokale sportschool.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moeten er afspraken gemaakt worden met je werkgever. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in de cao, het bedrijfsreglement of het lease-reglement. Is er geen cao of bedrijfsreglement van toepassing, dan kun je een individuele afspraak met de werkgever maken over de lease-regels/de lease-fiets. Laat in dat geval de gemaakte afspraken schriftelijk in je arbeidsovereenkomst (of een aanvulling daarop) of  lease-plan vastleggen. Zo is er voor beide partijen duidelijk wat er precies is afgesproken.